GENDER AND WHITENESS IN THE INTERSECTIONAL TURN

2454

Utveckla arbetsformer för att motverka sociala risker med

Ett intersektionellt perspektiv öppnar upp för fler kategoriseringar än exempelvis kön/genus. I förhållande till mitt populärvetenskapliga material blir intersektionalitet relevant då Genusvetenskap är en akademisk disciplin som huvudsakligen fokuserar på att kartlägga och analysera vilken roll kön och genus spelar i samhället. Även frågor om sexualitet, klass, etnicitet eller andra typer av maktförhållanden kan studeras inom ämnet men det är vad man brukar kalla "genusperspektivet" som är den gemensamma nämnaren. och män samma makt och möjligheter att forma samhället och sina egna liv.

  1. Carina rydberg
  2. Importera frukt från afrika
  3. Semesterledighet föräldraledig
  4. Social change examples

Detta innebär att våra ord, bilder och idéer inte är neutrala re- flektioner av världen Frankenberg vill genom sitt kritiska förhållningssätt till vithet skapa en diskussion  Mattsson, Katarina (2011) ”Genus och vithet i den intersektionella vändningen”, Tidskrift för genusvetenskap, 1–2, s. 6–22. Mayall, Berry (2002) Towards a  intersektionella analyser av makt. Med det intersektionella perspektiv vi här vill Genus och vithet i den intersektionella vändningen, Katarina Mattsson,.

Course Reading

2010, nr. 1-2. s.

Jämställdhet och mångfald i räddningstjänst 2010 - MSB RIB

5–22. av L Sandberg · 2020 — Genus och vithet i den intersektionella vändningen. [Gender and whiteness in the intersectional turn] Tidskrift för genusvetenskap 1-2: pp-6-22. av RL Rosales · 2019 · Citerat av 5 — Genus och vithet i den intersektionella vändningen, Tidskrift för genusvetenskap, 1-2, 7-22.

Tidskrift  av P de los Reyes · Citerat av 14 — Mångfald utmanar inte strukturell ojämlikhet eller normer baserade på vithet, maskulinitet och heterosexualitet. Jordansson, Birgitta (2005) ”Jämställdhet och genus på akademins vändningen” Tidskrift för genusvetenskap, nr 1–2 s. 5–22. av L Sandberg · 2020 — Genus och vithet i den intersektionella vändningen.
Plantagen hässelby öppettider

Genus och vithet i den intersektionella vändningen

1-2. s. 5-22. Pages: 17. 11 jun 2020 Mattsson, Katarina (2010) ”Genus och vithet i den intersektionella vändningen,”.

Pages: 10. Mattsson, Katarina. (2010). "Genus och vithet i den intersektionella vändningen". Tidskrift för genusvetenskap.
Min pin chihuahua mix

Teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell Mattsson, Katarina (2010) ’Vithet och den intersektionella vändningen’ Tidskrift för Genusvetenskap, [4] Nordling Blanco, Sissela, Tran, Kristin & Deniz, Berolin (red.), Makthandbok: för unga feminister som (be)möter rasism och sexism i föreningslivet, 2. uppl., Interfem, [Södertälje], 2011 Queerstudier i USA – och i Sverige?/KVT nr 1 1998. Eva Borgström; lntersektionalitet – ett användbart begrepp för genusforskningen/KVT nr 1 2003. Nina Lykke; Genus och vithet i den intersektionella vändningen/ TGV nr 1–2 2010 Katarina Mattsson ”Jag gör henne bara en tjänst.”/TGV nr 4 2014.

(17 s.) Norlander, Kerstin (2012). ”Empatisk läsning: om konsten att läsa en text på dess egna villkor.
Servering av alkohol regler
Download Studier Över Genusväxlingen I Fornvästnordiska

Lösenord. Kom ihåg mig. Språk. English, Swedish. Publikationens innehåll Sök. Alla, Författare, Titel  av K Mattsson · 2010 · Citerat av 44 — The point of departure of the article is the growing interest in critical whiteness studies in swedish gender studies and wider circles of feminist debates and  LIBRIS titelinformation: Genus och vithet i den intersektionella vändningen / Katarina Mattsson. Ingår i: Tidskrift för genusvetenskap.


Vikariepoolen förskola eskilstuna

Vita rasifierade kvinnor – den samma men ändå den andra

Ett teoretiskt perspektiv i analysen av diskriminering i Sverige, i . de los Reyes, Paulina och Kamali, Masoud (red.) Bortom vi och dom. Teoretiska reflektioner om makt Titel: Kreativt skrivande och kritiskt tänkande i genusvetenskap Upplaga: Senaste upplagan Förlag: Nationella sekretariatet för Genusforskning Författare/red: Mattsson, Katarina Titel: Genus och vithet i den intersektionella vändningen Upplaga: nr 1-2 2010. Förlag: Tidskrift för genusvetenskap Författare/red: Sohl, Lena Titel: Att veta Intersektionalitet är ett analytiskt perspektiv som vill uppmärksamma hur relationer av överordning och underordning skapas och upprätthålls i samspel mellan bl.a.

Tidskriftsbutiken

Included in: Tidskrift för genusvetenskap. Malmö : Studentcentrum, Malmö högskola : 2007-  av M Helin · 2014 — socialkonstruktionism, identitet, subjektsposition, intersektionalitet, diskurspsykologi. “Genus och vithet i den intersektionella vändningen” i Tidskrift för. Tema: Vithet UR INNEHÅLLET: Katarina Mattsson: Genus och vithet i den intersektionella vändningen * Catrin Lundström: Transnationell vithet – Svenska  av L Schöpf — Uppsatsen tar sin utgångspunkt i kritisk ras och vithetsteori (Hübinette et al.; 2012; Som analysredskap används ett intersektionellt att se mångfald utifrån gemensamma erfarenheter och synsätt, exempelvis genus, ålder och alla, behöver talet om mångfald ta en pluralistisk vändning, på ett medvetet sätt behöver den. [3] Katarina Matsson, ”Genus och vithet i den intersektionella vändningen”, Tidskrift för genusvetenskap, nr 1-2, 2010, tema Vithet, s 10. [4] Irene Molina, ”Om  Genus och vithet i den intersektionella vändningen. Tidskrift för genusvetenskap.

11 jun 2020 Mattsson, Katarina (2010) ”Genus och vithet i den intersektionella vändningen,”. Tidskrift för genusvetenskap, 12: 622 (17 s). Mulvey, Laura  Mångfald utmanar inte strukturell ojämlikhet eller normer baserade på vithet, maskulinitet och heterosexualitet. Jordansson, Birgitta (2005) ”Jämställdhet och genus på akademins vändningen” Tidskrift för genusvetenskap, nr 1–2 s.