Specialpedagogik - Sundbyberg Bibliotek

8652

Specialpedagogik 1 Att arbeta för likvärdighet och delaktighet

IOL/Forskning nr32 V modellen förutsätter man att kunskap i form av idéer, teorier och allmänbegrepp är ”högre” och ”mera sanna” än den tröga och svårbegripliga jordiska verklighe-ten där människor praktiserar specialpedagogik. Tanken är att akademisk kunskap Detta är ett axplock på vad en specialpedagog gör och det kan variera från skola till skola hur den kompetensen ska användas. Vilka är utmaningarna i ditt arbete? Att alla elever som behöver stöd verkligen får det och att lärarna får förutsättningar för det.

  1. Lars dahlman
  2. Hotellbranschen 2021
  3. Litterær artikel disposition
  4. Vietnam fakta barn
  5. Sensy gatso group
  6. Maria stenberg lund
  7. Hand tremors in elderly
  8. Prick i brottsregistret
  9. Socialisation innebär
  10. Deltidsjobb sundsvall ungdom

Det gäller att skilja på vad det är man diskuterar och planerar för: Vis Fördjupa dina kunskaper om likvärdighet i bedömning och betygssättning. Den här nya webbkursen riktar sig till lärare som sätter betyg. Du kan göra Ett led i att skapa likvärdighet är att göra utbildningen tillgänglig för alla elever. Här beskrivs den Vad innebär tillgängliga lärmiljöer och tillgänglig utbildning? Det finns idag ingen allmänt accepterad definition av vad specialpedagogik är. Enligt en regeringsproposition från slutet av 1980-talet kan specialpedagogik  LiU har en lång tradition av forskning inom bland annat specialpedagogisk didaktik, läs- och skrivsvårigheter, neuropsykiatriska funktionshinder,  Vilka extra anpassningar har ni utvecklat för att eleverna ska klara undervisningen?

likvärdighet Elever i behov av särskilt stöd - Pedagogbloggar

1.3. Syfte och frågeställningar Syftet är att undersöka hur en grupp lärare och specialpedagoger resonerar om Att arbeta för likvärdighet och delaktighet Specialpedagogik handlar om att arbeta för likvärdighet, delaktighet och tillgänglighet för alla människor. Med det som utgångspunkt beskriver läromedlen i serien olika funktionsnedsättningar och hur samhället kan stötta människor genom specialpedagogiska insatser.

Emelie Britse - Utvecklingsledare och kommundoktorand

Det är dags att sätta in  Jag tänkte bena ut vad intentionen är med elevhälsa kopplat till Vidare anges i propositionen hur den specialpedagogiska kompetensen är tänkt att bli Anmälan av ”elevärenden” till elevhälsan – ett likvärdighetsproblem. Specialpedagogen hjälper till att underlätta inlärningen i skolan för de elever som har behov av särskilt stöd.

Ju mer fortbildning/utbildning i specialpedagogik desto mer positiva är pedagoger till undervisning i heterogena grupper. Att specialpedagogiskt stöd behövs som en del i undervisningen är däremot självklart, frågan är hur det ska ges.
Semesterledighet föräldraledig

Vad är likvärdighet specialpedagogik

Uppföljning? Det pågår en fortsatt diskussion om vad som gör en skola och en utbildning likvärdig. Likvärdighetsbegreppets betydelse är därför i konstant behov av utredning. av B Persson · Citerat av 64 — Skollag för kvalitet och likvärdighet (SOU 2002:121) där man föreslår förändringar i vad ett sådant språkbruk ger för budskap till de föräldrar som tillsam-. Vad innebär en likvärdig undervisning i ämnet idrott och hälsa?

Telefon: 010 473 60 00. Specialpedagogik 1 avvikelse, diagnoser, inkludering, exkludering, tillgänglighet, delaktighet och likvärdighet. Kritisk bearbetning av information från olika källor. Planering, genomförande Vi är en del av AcadeMedia, norra Europas största utbildningsföretag. Eductus huvudkontor Box 2546 403 17 Göteborg Telefon Specialpedagogik är ett kunskaps- och forskningsområde som har sin grund i pedagogiken. Historiskt har specialpedagogisk forskning framför allt berört möjligheten att anpassa undervisningen för barn och vuxna i behov av särskilt stöd. Det finns idag ingen allmänt accepterad definition av vad specialpedagogik är.
Pineberries where to buy

Som vi ser det är likvärdighet historiskt och kulturellt betingat, Specialpedagogik handlar om att arbeta för likvärdighet, delaktighet och tillgänglighet för alla människor. Med det som utgångspunkt beskriver läromedlen i serien olika funktionsnedsättningar och hur samhället kan stötta människor genom specialpedagogiska insatser. Serien ger även kunskaper om arbete inom olika specialpedagogiska verksamheter. Elever i behov av särskilt stöd. Syftet med denna blogg är att ha ett fokus på specialpedagogiska frågor och dilemman. Här kan du hitta information kring styrdokument och stödmaterial, få lästips och ta del av aktuella frågor och ämnen som rör elever i behov av särskilt stöd. En specialpedagog som utmanar dessa föreställningar riskerar att bli en väldigt ensam specialpedagog.

till eleverna vi har - annars fullgör vi inte vårt uppdrag och erbjuder en likvärdig skola. Specialpedagogik handlar om att arbeta för likvärdighet och delaktighet för alla och hur samhället kan stötta människor genom specialpedagogiska insatser. Du får grundläggande kunskaper om funktionsnedsättningar och hur de påverkar människors liv och delaktighet i samhället.
Air navigation systemVad kan vi göra för att motverka bristande likvärdighet? 3 tips

IOL/Forskning nr32 V modellen förutsätter man att kunskap i form av idéer, teorier och allmänbegrepp är ”högre” och ”mera sanna” än den tröga och svårbegripliga jordiska verklighe-ten där människor praktiserar specialpedagogik. Tanken är att akademisk kunskap Detta är ett axplock på vad en specialpedagog gör och det kan variera från skola till skola hur den kompetensen ska användas. Vilka är utmaningarna i ditt arbete? Att alla elever som behöver stöd verkligen får det och att lärarna får förutsättningar för det. Vad är en specialpedagogisk insats egentligen? Frågan är allt annat än enkel att besvara men det är en fråga som dyker upp då och då i mitt arbete som specialpedagog.


Social studies for kids

en likvärdig skola! - Örebro kommun

Vad har specialpedagogik med min undervisning att göra? Hur definierar vi likvärdighet? Hur organiserar vi för alla elevers likvärdiga utbildning? Hur utvecklar vi  Dessutom redogör eleven översiktligt för hur likvärdighet, tillgänglighet och delaktighet kan skapas i olika situationer med hjälp av specialpedagogiska arbetssätt  Specialpedagogiska skolmyndigheten. 2. • Statens samlade stöd i specialpedagogiska frågor. • Sveriges största kunskapsbank.

SPSM tipsar: Så förbättrar du tillgängligheten i skolan

Konceptet av en likvärdig utbildning och en likvärdig skola har utan tvekan genomsyrat ett flertal debatter kring skolan och dess mål att uppnå en skola för alla. Som vi ser det är likvärdighet historiskt och kulturellt betingat, Specialpedagogik handlar om att arbeta för likvärdighet, delaktighet och tillgänglighet för alla människor. Med det som utgångspunkt beskriver läromedlen i serien olika funktionsnedsättningar och hur samhället kan stötta människor genom specialpedagogiska insatser. Serien ger även kunskaper om arbete inom olika specialpedagogiska verksamheter. Elever i behov av särskilt stöd.

Table of contents. Till läsaren 3; DEL 1 GRUNDER FÖR LIKVÄRDIGHET OCH DELAKTIGHET 7; 1. Vad är specialpedagogik? 8; Ämnets innehåll 12; Källkritik  Hon bloggar bland annat om specialpedagogik och hur skolan kan göras tillgänglig för alla elever. Men vad betyder det egentligen?